Các dự án của chủ đầu tư Ciputra triển khai tại Việt Nam

Các dự án của chủ đầu tư Ciputra triển khai tại Việt Nam

Các dự án của chủ đầu tư Ciputra triển khai tại Việt Nam

Xem chi tiết

Quy hoạch khu đô thị Ciputra

Quy hoạch khu đô thị Ciputra

Quy hoạch khu đô thị Ciputra

Xem chi tiết

Giới thiệu về tập đoàn Ciputra

Giới thiệu về tập đoàn Ciputra

Tập đoàn Ciputra là một tập đoàn hàng đầu thế giới về phát triển đô thị mới. Tập đoàn được thành lập từ năm 1981 bởi Tiến sĩ Hc. Ir. Ciputra và gia đình, ông là một trong những nhà phát triển bất động sản đa dạng hàng đầu tại Indonesia.

Xem chi tiết

Tư vấn dự án

Hotline dự án

0987745745

LIÊN HỆ QUẢN LÝ

0987745745

Tìm kiếm
Video